Magazine V


Seniorträffen startades våren 2018 på initiativ av Magazine V, så därför har vi valt att lägga upp tidningen så du även kan läsa den här. Det är alltid trevligt med goda nyheter, vilket är tidningens slogan. 

Vill du veta mer om Magazine V så klicka här.

 

REDAKTIONEN

Ansvarig utgivare

STIL Produktion

Marknad, Annons & Korrekturläsning

Tommy Söderberg

Formgivning & Layout

Inger Sjunnevik

Kontakt

redaktionen@magazine-v.se

Tryck

GTC Print AB